Дэлхийн инээмсэглэлийн өдөр

07 Oct 09:00 - 18:00 07 Oct 09:00 - 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Academy of Hospitality Management Academy of Hospitality Management
ЗОРИЛГО: Монголын зочлох үйлчилгээний салбарт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хэрэглэгч баримжаалсан үйлчилгээний соёлыг хөгжүүлэх, инээмсэглэлийн үнэ...   More info

Үйлчилгээний менежерийн мэргэшүүлэх сургалт

16 Oct 10:00 16 Oct 10:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Academy of Hospitality Management Academy of Hospitality Management
Сургалтын зорилго: Аялал жуулчлал, Зочлох үйлчилгээний салбарын дунд түвшний менежерүүдийг хооронд нь туршлага судлуулах, мэргэшүүлэх, салбарын хөгжилд талуудын оролцоог нэмэг   More info


© 2017 Siguez