Бидэнд хэрэгтэй чадварууд - Цогц чадвар хөгжүүлэх хөтөлбөр

30 Sep 11:00 - 18:00 30 Sep 11:00 - 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Amar Investment LLC Amar Investment LLC
Таны амжилтанд, таны амьдралд нэн тэргүүнд хэрэгцээтэй чадваруудыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг таньд санал болгож байна. Амар Сургалтын төвийн захиалгат ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН сургалтууда   More info


© 2017 Siguez