Илтгэх ур чадвар олгох хөтөлбөр 48

07 Dec 18:00 - 19 Dec 20:00 07 Dec 18:00 - 19 Dec 20:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Amar Investment LLC Amar Investment LLC
Монголын ХАМГИЙН ШИЛДЭГ ИЛТГЭХ УР ЧАДВАР ОЛГОХ хөтөлбөр энэ оны ХАМГИЙН СҮҮЛЧИЙН сургалтандаа урьж байна. Шилдэг ЛЕКТОРУУДЫН ТУРШЛАГААС ХУВААЛЦАН, presentation skill/ҮЗҮҮЛЭН...   More info


© 2017 Siguez