Байгууллагуудад зориулсан захиалгат сургалт

Байгууллагуудад зориулсан захиалгат сургалт



24 Dec 17:00 - 20:00 - Ulaanbaatar
Amar Investment LLC

Route
More info

Ажилтнуудынхаа харилцааны ур чадварыг нэмэгдүүлэх, бусдад нөлөөлөх, илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлж, урам зоригтойгоор ажиллах хүчирхэг хандлагыг бий болгохыг хүсвэл бидэнд хандаарай.
Танай байгууллагыг хүчирхэгжүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулахдаа таатай байх болно. Туршлагатай лекторуудын баг та бүхнийг хүлээж байна.

Та бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл доорх судалгааг бөглөхөд хангалттай :
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7fk5TQUhWBzTDxg45R9I4_-I21ODFYiEWHoVXMQ5-jtzdEA/viewform






© 2019 Siguez