Америк хүүхдүүдтэй ярилцаж, Америкийн тухай илүү ихийг мэдэцгээе

03 Feb 10:00 - 31 Mar 11:00 03 Feb 10:00 - 31 Mar 11:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
American Corner, Ulaanbaatar American Corner, Ulaanbaatar
Тус хөтөлбөр нь 12-15 насны Англи хэлний дунд, болон түүнээс дээш түвшний хүүхдүүдэд зориулсан бөгөөд Англи хэлний ярианы чадвараа дээшлүүлэх, чөлөөт цагаа зөв, хөгжилтэй өнгө   More info


© 2018 Siguez