Trade Finance - Advanced Level

02 Oct 09:00 - 04 Oct 17:00 02 Oct 09:00 - 04 Oct 17:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Banking and Finance Academy Banking and Finance Academy
Олон улсын худалдаа, төлбөр тооцоонд банкууд баталгаа гаргах, нөхцөлт төлбөр гүйцэтгэх зэргээр чухал үүрэгтэй оролцдог ба гадаад худалдаа экспорт, импорт/эрхэлдэг байгууллагуу   More info

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

11 Oct 14:00 - 12 Oct 18:00 11 Oct 14:00 - 12 Oct 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Banking and Finance Academy Banking and Finance Academy
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт нь ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн дарга нарт удирдлагын ур чадвар, эрх зүйн ойлголтыг олгох зорилготой. Сургалтанд хамрагдсанаа   More info


© 2017 Siguez