Past Events

Эрчим Хүчний Хэмнэлт, Үр Ашиг

19 Sep 09:00 - 20 Sep 17:30 19 Sep 09:00 - 20 Sep 17:30 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Bishrelt Hotel Bishrelt Hotel
Тогтвортой хөгжлийн зөвлөх үйлчилгээний ОБЗЕРВ Консалтинг ЗҮБ нь өөрийн стратегийн түнш, салбартаа дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг TUV Rheinland-тай хамтран Эрчим хүчний төсөл хэ   More info


© 2017 Siguez