2017оны Зун/Намрын Коктейль үйлчилгээний ажлын төлөвлөгөө санал хүлээн авах

20 Oct 10:00 - 21 Oct 01:00 20 Oct 10:00 - 21 Oct 01:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Cocktail Catering Service Cocktail Catering Service
2017 оны ЗУН/НАМАР-ын ажлын төлөвлөгөөгөө нээлттэйгээр зарлаж байна. Энэхүү арга хэмжээгээр бизнес эрхэлэгч, албан байгууллагын менежер, манлайлагч та бүхэн бидэнтэй нээлттэй...   More info


© 2017 Siguez