Стрессээ удирдах нь | Хагас өдрийн семинар сургалт

27 Sep 17:00 - 20:00 27 Sep 17:00 - 20:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Dale Carnegie Training Mongolia Dale Carnegie Training Mongolia
Стрессийн нөлөө хувь хүн болон байгууллагаас маш их татаас авдаг. Асар хурдтай өрсөлдөөн, дэлхийн эдийн засгийн хөгжил, хөдөлгөөн, хүн төрөлхтний амьдралын хувьсал, өөрчлөлт нь...   More info

Харилцаагаар амжилттай борлуулах нь

06 Oct 09:00 - 14 Oct 18:00 06 Oct 09:00 - 14 Oct 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Dale Carnegie Training Mongolia Dale Carnegie Training Mongolia
Харилцаагаар амжилттай борлуулах нь хөтөлбөр Хэрэглэгч худалдан авах үйл явцынхаа 70 г борлуулагчтай харилцахгүйгээр эсвэл интернетээр шууд худалдан авалт хийдэг болсон одоо үе   More info

Шинэ удирдлагуудад зориулсан менежментийн сургалт

17 Oct 15:00 - 20 Oct 19:00 17 Oct 15:00 - 20 Oct 19:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Dale Carnegie Training Mongolia Dale Carnegie Training Mongolia
Баяр хүргэе! Та тушаал дэвшсэн бол өмнө нь хийдэг байсан зүйлүүд тань одоо өөрчлөгдлөө. Одоо та... Хувийн амжилтаа хөөх бус бусдыг амжилтад хүрэхэд нөлөөлөх Өөрөө ажлаа хийж   More info

Шинэ үе ахлах ангийнханд зориулсан хөтөлбөр

13 Jan 09:00 - 20 Jan 18:00 13 Jan 09:00 - 20 Jan 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Dale Carnegie Training Mongolia Dale Carnegie Training Mongolia
Дэйл Карнегийн ахлах ангийнхад зориулсан харилцаа хандалаг болоод манлайллын курс хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ. Та энэ курс сургалтад оролцсоноороо ирээдүйн амжилтад хөтлөх да   More info


© 2017 Siguez