Past Events

Сургалтанд урьж байна: Хувьцааны шинжилгээ ба ханш, Бизнес төсөл

17 Mar 10:00 - 13:00 17 Mar 10:00 - 13:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
DGLproject DGLproject
Энэхүү сургалтаар Хувьцааны зах зээл, Бизнес төслийн үндсэн ойлголтоо дэлгэрүүлэн Хувьцаанд хэрхэн шинжилгээ хийх, хувьцааны ханш хэрхэн тогтдог зарчмын талаарх сургалт, нөгөө   More info


© 2018 Siguez