Хөрөнгө Оруулалтын Шинэ Гарц" уулзалт, хэлэлцүүлэг

19 Jan 10:00 - 17:00 19 Jan 10:00 - 17:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
DGLproject DGLproject
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИНЭ ГАРЦ B2B NETWORKING УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ Бизнес эрхлэгчид, баялаг бүтээгчдийн хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, түншлэл, хөрөнгө оруулалтын...   More info


© 2018 Siguez