Past Events

Олон Улсын Боловсролын 7 Хоног

13 Nov 18:00 - 19:30 13 Nov 18:00 - 19:30 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Education USA-Mongolia Education USA-Mongolia
Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. АНУ-ын Төрийн Департмент, АНУ-ын Боловсролын Департментаас санаачлан жил бүр Олон улсын боловсролын 7 хоног cэдэвт арга хэмжээг дэлхий даяар   More info

Америкт суралцах 5 алхам

14 Nov 18:00 - 20:30 14 Nov 18:00 - 20:30 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Education USA-Mongolia Education USA-Mongolia
Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. АНУ-ын Төрийн Департмент, АНУ-ын Боловсролын Департментаас санаачлан жил бүр Олон улсын боловсролын 7 хоног cэдэвт арга хэмжээг дэлхий даяар   More info

Олон Улсын Оюутнуудын Өдөр

15 Nov 16:00 - 20:00 15 Nov 16:00 - 20:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Education USA-Mongolia Education USA-Mongolia
АНУ-ын Төрийн Департмент, АНУ-ын Боловсролын Департментаас санаачлан жил бүр Олон улсын боловсролын 7 хоног cэдэвт арга хэмжээг дэлхий даяар тэмдэглэдэг. Үүнтэй холбогдуулан...   More info

Америк сургууль төгсөгчийн яриа

16 Nov 18:00 - 19:00 16 Nov 18:00 - 19:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Education USA-Mongolia Education USA-Mongolia
Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. АНУ-ын Төрийн Департмент, АНУ-ын Боловсролын Департментаас санаачлан жил бүр Олон улсын боловсролын 7 хоног cэдэвт арга хэмжээг дэлхий даяар   More info

Явахын өмнөх бэлтгэл

17 Nov 18:00 - 19:00 17 Nov 18:00 - 19:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Education USA-Mongolia Education USA-Mongolia
АНУ-ын Төрийн Департмент, АНУ-ын Боловсролын Департментаас санаачлан жил бүр Олон улсын боловсролын 7 хоног cэдэвт арга хэмжээг дэлхий даяар тэмдэглэдэг. Үүнтэй холбогдуулан...   More info


© 2017 Siguez