Төслийн Удирдлагын Үндэс

20 Jan 10:00 - 21 Jan 17:00 20 Jan 10:00 - 21 Jan 17:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Executive Excellence International Business Center Executive Excellence International Business Center
Монгол хэл дээр заагдах Төслийн Удирдлагын Үндэс хичээлээр төсөл, хөтөлбөр, портполио буюу багц төслүүд, стратегийн төлөвлөлт, төслийн удирдлагын оффис гэж юу болох талаар мэдлэг...   More info


© 2018 Siguez