Дэлхийн сургуулиуд Монголд 2017

13 Oct 14:00 - 14 Oct 18:00 13 Oct 14:00 - 14 Oct 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
International School Of Ulaanbaatar International School Of Ulaanbaatar
ДЭЛХИЙН СУРГУУЛИУД МОНГОЛД ӨДӨРЛӨГ 2017 Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв, Улаанбаатар дахь Олон Улсын Дунд Сургууль хамтран зохион байгуулах Global University Fair боловсролын...   More info


© 2017 Siguez