Монголын орчин үеийн уран зохиол: лекц, ярилцлага

21 Nov 18:00 - 20:00 21 Nov 18:00 - 20:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Internom Bookstore Internom Bookstore
Манай уншигчдын дунд, Монголын уран зохиол хөгжиж байна уу? , Ер нь манай уран зохиол ямар үе шатлалыг дамжиж, хэрхэн хөгжиж ирсэн бэ? , Монголын өнөөгийн уран зохиол ямар түвшин   More info

Бөөгийн домог номын хэлэлцүүлэг, ярилцлага

22 Nov 18:00 - 20:00 22 Nov 18:00 - 20:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Internom Bookstore Internom Bookstore
Эрхэм уншигчид та бүхнийг зохиолч Г.Аюурзаны Бөөгийн домог номын хэлэлцүүлэг, ярилцлагад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Энэхүү арга хэмжээнд зохиолч Г.Аюурзана хүрэлцэн ирэх бөгөө   More info


© 2017 Siguez