Past Events

Олон улсын сургагч багштай "Зочлох үйлчилгээний маркетинг" сургалт

13 Apr 08:00 13 Apr 08:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Khuvsgul Lake Hotel Khuvsgul Lake Hotel
Олон улсын сургагч багштай Зочлох үйлчилгээний маркетингийн ахисан түвшний сургалтанд та бүхнийг урьж байна. Сургалтын зорилго: -Монголын Зочлох үйлчилгээний салбарын хөгжилд өө   More info


© 2019 Siguez