Past Events

Гурван хоногийн цэвэрлэх, эрүүлжих, галбиржих хѳтѳлбѳр.

16 Jan 06:30 - 18 Jan 20:00 16 Jan 06:30 - 18 Jan 20:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Leela Thai Yoga Leela Thai Yoga
Бидний бие болон сэтгэл бохирдсон байдаг ба үүнийг цэвэрлэх иогийн тусгай хөтөлбөр бий. Биеийн бохирдолыг цэвэрлэснээр 1-3 кг жин хасч, ходоод гэдэс амарч, амтлах үнэрлэх мэд   More info


© 2018 Siguez