Past Events

Иогийн багш блэтгэх 200 цагийн сургалт

11 Jun 18:00 - 21:00 11 Jun 18:00 - 21:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Mandala Yoga Mongolia Mandala Yoga Mongolia
Мандал Иог Эрүүл Амьдрахуйн Төв нь Yoga Alliance-ийн RYS 200, RYS 300 (Итгэмжлэгдсэн Иогийн Сургууль) итгэмжлэлтэй сургуулиар бүртгэгдсэн ба Иогийн багш бэлтгэх анхан шатны 200...   More info


© 2019 Siguez