Иогийн багш блэтгэх 200 цагийн сургалт

Иогийн багш блэтгэх 200 цагийн сургалт11 Jun 18:00 - 21:00 - Ulaanbaatar
Mandala Yoga Mongolia

Route

Мандал Иог Эрүүл Амьдрахуйн Төв нь Yoga Alliance-ийн RYS 200, RYS 300 (Итгэмжлэгдсэн Иогийн Сургууль) итгэмжлэлтэй сургуулиар бүртгэгдсэн ба Иогийн багш бэлтгэх анхан шатны 200 цагийн сургалтыг 2014 оноос эхлэн удаа дараа явуулсан ба энэ удаа ч Энэтхэг, Чили Улсын багш нарын удирдлага дор мэргэжлийн өндөр түвшинд явуулна.© 2019 Siguez