Past Events

ОУ-н байгууллагуудын төслийн санхүүжилтэнд хэрхэн бэлтгэх вэ?

20 Sep 16:00 - 21 Sep 19:00 20 Sep 16:00 - 21 Sep 19:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Max Tower Max Tower
ОУ-н байгууллагуудын төслийн санхүүжилтэнд хэрхэн бэлтгэх вэ? 5 дахь удаагийн сургалт (Зөвхөн ТББ-уудад зориулав) Зохион байгуулагч: ХӨГЖЛИЙН ШИЙДЭЛ ТББ ЗОРИЛГО: Дотоодын Тө   More info


© 2017 Siguez