Үнэт цаасны зах зээлийн суурь мэдлэг олгох сургалт

22 Jan 14:00 - 26 Jan 19:00 22 Jan 14:00 - 26 Jan 19:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Mongolian Stock Exchange Mongolian Stock Exchange
Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-иас Иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой сургалтыг 2005 оноос эхлэн тогтмол зохион байгуулж ирсэн бөгөөд үнэ   More info


© 2018 Siguez