Past Events

Үнэт цаасны зах зээлийн суурь мэдлэг олгох сургалт

16 Apr 12:00 - 20 Apr 15:00 16 Apr 12:00 - 20 Apr 15:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Mongolian Stock Exchange Mongolian Stock Exchange
Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-иас Иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой сургалтыг 2005 оноос эхлэн тогтмол зохион байгуулж ирсэн бөгөөд үнэ   More info


© 2018 Siguez