Past Events

Hooliganz crew(bboy) 12-Р сарын элсэлт.

10 Dec 16:00 - 18:00 10 Dec 16:00 - 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Polaris Dance School Polaris Dance School
Hooliganz crew 12-дугаар сарын өвлын анхны элсэлтээ авч эхэллээ. Анхан шат : Брэйк( bboy) бүжгийн анхан шатны стайл( stylemove) болон повэрмүв( powermove) хөдөлгөөнүүдийн суу   More info


© 2017 Siguez