Эмчилгээний Йогийн Багшийн Сургалт (Aнхан Шат)

24 Nov 09:00 - 26 Nov 17:00 24 Nov 09:00 - 26 Nov 17:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Samadhi Yoga Center of Mongolia Samadhi Yoga Center of Mongolia
/Энэ сургалт 11 сарын 24, 25, 26-ны өдрүүдэд явагдах болно. Эхний 2 өдөр 9:00-3:30, 6-н цагаар хичээллэнэ. Сүүлийн өдөр 9-5:30, 8-н цагаар хичээллэнэ./ Энэ сургалтанд сууснаа   More info

Yoga Teacher Training

27 Nov 09:00 - 11 Dec 09:00 27 Nov 09:00 - 11 Dec 09:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Samadhi Yoga Center of Mongolia Samadhi Yoga Center of Mongolia
Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Надад олон хүсэлт ирсэн учраас энд дэхь ажлаа зохицуулан Йогийн Багшийн 200 Цагын Сургалтаа дахин Монголдоо хийхээр төлөвлөлөө. Сургалт маань 11...   More info

Эмчилгээний Йогийн Багшийн Сургалт /Гүнзгийрүүлсэн Шат/

19 Dec 09:00 - 21 Dec 17:00 19 Dec 09:00 - 21 Dec 17:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Samadhi Yoga Center of Mongolia Samadhi Yoga Center of Mongolia
/Энэ сургалт 12 сарын 19,20,21-ний хооронд явагдах болно. Эхний 2 өдөр 9:00-3:30, 6-н цагаар хичээллэнэ. Сүүлийн өдөр 9-5:30, 8-н цагаар хичээллэнэ./ Энэ сургалтанд миний анхан ша   More info


© 2017 Siguez