Хүний нөөцийн сургалт

26 Mar 18:30 - 30 Mar 20:30 26 Mar 18:30 - 30 Mar 20:30 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Startup Terminal Startup Terminal
Хүний нөөцийн энэ удаагийн сургалт маань богино хугацаанд чадавхжих, туршлага судлах боломжийг олгож байгаагаараа онцлог юм. Сургалтыг тухайн заах чиглэлээрээ 10-аас дээш жил...   More info


© 2018 Siguez