Past Events

Мэдрэмжид суурилсан үйлчилгээний чанар

10 Apr 18:30 - 20:30 10 Apr 18:30 - 20:30 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Startup Terminal Startup Terminal
Үйлчүүлэгчээ алдсан бизнес оршин тогтонодоггүй жамтай. Хэрэглэгчийг халамжилж, түүний илэрхийлж буй бодит болон оюун санааны хэрэгцээ, хүсэл сонирхлыг сонсож, мэдэрч үйлчилж чад   More info

ЕБС-ийн Сурагчдад Зориулсан Хувь Хүний Хөгжлийн Сургалт

16 Apr 20:00 - 11 May 23:00 16 Apr 20:00 - 11 May 23:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Startup Terminal Startup Terminal
Хувь хүний хөгжлийн сургалт маань богино хугацаанд явагдаж байсан бол энэ удаа урт хугацаанд буюу 4 долоо хоногт багц болон өөрийн сонгосон хичээлүүдийг судалж чадавхжих, туршлага...   More info


© 2018 Siguez