Past Events

Хүүхдүүдийн Англи Хэлний Ярианы Клуб Kids English Speaking Club

12 Jan 16:30 - 02 Feb 17:30 12 Jan 16:30 - 02 Feb 17:30 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
6-14 насны хүүхдүүдээ Англи хэлээр ярих бэлтгэл хийлгэхийг сонирхож байна уу? Хэрэв тийм бол энэ үйл ажиллагаа нь яг тэдэнд зориулсан юм! :) Тэд зугаатай ба харилцан ярианы   More info

Ширээний ба Хөзрийн Тоглоомууд Board Games and Card Games Night!

12 Jan 18:00 - 02 Feb 21:00 12 Jan 18:00 - 02 Feb 21:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Найзуудыгаа цуглуулаад хамтдаа ширээний тоглоомууд тоглохыг сураарай! Хамгаас олон сууршилууд ба хамгийн урт замыг барьж Катаныг гүйцээгээрэй, Найзуудынхаа цэргүүдийг устгаж...   More info

Англи Хэлний Ярианы Клуб English Speaking Club for Adults

13 Jan 13:30 - 03 Feb 16:00 13 Jan 13:30 - 03 Feb 16:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Та ярианы Англи хэлээ дараагийн түвшинд хөгжүүлээрэй! Бидний зугаатай ба сонирхолтой Руминь улсаас ирсэн John багштай нэгдээрэй :) Манай төрийн бус байгууллагыг үргэлжилүүлэн...   More info

Mongolian Speaking Club for Foreigners

13 Jan 16:15 - 03 Feb 17:15 13 Jan 16:15 - 03 Feb 17:15 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Hoping to learn Mongolian? Or searching for a place where to practice Mongolian language? Want to meet other expats that are going through the same experience of learning a new...   More info

Хүүхдүүдийн Түүх ба Урлалын Цаг Story Time/ Art & Craft Session

17 Jan 04:00 - 09 Feb 18:15 17 Jan 04:00 - 09 Feb 18:15 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Та хүүхдүүдийнхээ Англи Хэлийг төрөлхийн юм шиг сайжраасай гэж хүсч байна уу? Та хүүхдүүдээ манай сонирхолтой Түүх ба Урлалын цагт бүртгүүлээрэй! Урлалын материалуудын (Өнгийн...   More info


© 2018 Siguez