Past Events

Хүүхдүүдийн Англи Хэлний Ярианы Клуб Kids English Speaking Club

16 Mar 16:30 - 25 May 17:30 16 Mar 16:30 - 25 May 17:30 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
6-14 насны хүүхдүүдээ Англи хэлээр ярих бэлтгэл хийлгэхийг сонирхож байна уу? Хэрэв тийм бол энэ үйл ажиллагаа нь яг тэдэнд зориулсан юм! :) Тэд зугаатай ба харилцан ярианы   More info

Хүүхдүүдийн Түүх ба Урлалын Цаг Story Time/ Story Telling &Craft

16 Mar 17:30 - 25 May 18:15 16 Mar 17:30 - 25 May 18:15 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Та хүүхдүүдийнхээ Англи Хэлийг төрөлхийн юм шиг сайжраасай гэж хүсч байна уу? Та хүүхдүүдээ манай сонирхолтой Түүх ба Урлалын цагт бүртгүүлээрэй! Урлалын материалуудын (Өнгийн...   More info

Ширээний ба Хөзрийн Тоглоомууд Board Games and Card Games Night!

16 Mar 18:00 - 29 Jun 21:00 16 Mar 18:00 - 29 Jun 21:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Найзуудыгаа цуглуулаад хамтдаа ширээний тоглоомууд тоглохыг сураарай! Хамгаас олон сууршилууд ба хамгийн урт замыг барьж Катаныг гүйцээгээрэй, Найзуудынхаа цэргүүдийг устгаж...   More info

Хүүхдүүдийн Түүх ба Урлалын Цаг Story Time/ Story Telling &Craft

17 Mar 00:00 - 07 Apr 00:45 17 Mar 00:00 - 07 Apr 00:45 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Та хүүхдүүдийнхээ Англи Хэлийг төрөлхийн юм шиг сайжраасай гэж хүсч байна уу? Та хүүхдүүдээ манай сонирхолтой Түүх ба Урлалын цагт бүртгүүлээрэй! Урлалын материалуудын (Өнгийн...   More info

Хүүхдүүдийн Англи Хэлний Ярианы Клуб Kids English Speaking Club

17 Mar 11:00 - 26 May 12:00 17 Mar 11:00 - 26 May 12:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
6-14 насны хүүхдүүдээ Англи хэлээр ярих бэлтгэл хийлгэхийг сонирхож байна уу? Хэрэв тийм бол энэ үйл ажиллагаа нь яг тэдэнд зориулсан юм! :) Тэд зугаатай ба харилцан ярианы   More info

Англи Хэлний Ярианы Клуб / English Speaking Club for Adults

17 Mar 13:30 - 26 May 16:00 17 Mar 13:30 - 26 May 16:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Та ярианы Англи хэлээ дараагийн түвшинд хөгжүүлээрэй! Бидний зугаатай ба сонирхолтой Руминь улсаас ирсэн John багштай нэгдээрэй :) Манай төрийн бус байгууллагыг үргэлжилүүлэн...   More info

Mongolian Speaking Club for Foreigners

17 Mar 16:15 - 26 May 17:15 17 Mar 16:15 - 26 May 17:15 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
Story Hub Mongolia Story Hub Mongolia
Hoping to learn Mongolian? Or searching for a place where to practice Mongolian language? Want to meet other expats that are going through the same experience of learning a new...   More info


© 2018 Siguez