Цүнхний зураг бүтээх уралдаан

24 Jan 23:00 - 04 Feb 02:00 24 Jan 23:00 - 04 Feb 02:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
The LGBT Centre (Mongolia) The LGBT Centre (Mongolia)
Эрхэд суурилсан эрүүл мэнд чуулганд зориулсан цүнхний зураг бүтээх уралдаан ЛГБТ Төв ТББ нь 2018 оны 7-р сарын 10-ныг дуустал Австралийн Засгийн газрын шууд тусламжийн хөтөлбө   More info


© 2018 Siguez