Past Events

Хүмүүн баялгийн хөгжил Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан

26 Apr 10:00 - 18:00 26 Apr 10:00 - 18:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
"Tsetsee Goun" Management Institute "Tsetsee Goun" Management Institute
ЦЭЦЭЭ ГҮН МЕНЕЖМЕНТИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН 20 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН ХҮМҮҮН БАЯЛГИЙН ХӨГЖИЛ Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд эрдэмтэн, багш, судлаач, оюутан залуус та бүхнийг о   More info


© 2019 Siguez