Past Events

Үзэсгэлэн худалдааны өрөлт, борлуулах ур чадвар

12 Dec 10:00 - 12:00 12 Dec 10:00 - 12:00 - Ulaanbaatar Ulaanbaatar
UB INN hotel & gallery UB INN hotel & gallery
Монголын энтрепренёр эмэгтэйчүүд ТББ нь Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн Төв Төсөлтэй хамтран гарааны бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулан үзэсгэлэн худалдаанд хэрхэн оролцох вэ, ба   More info


© 2017 Siguez